การจัดฟัน fastbraces สามารถทำได้ทุกคนหรือไม่

การจัดฟัน fastbraces สามารถทำได้ทุกคนหรือไม่ การจัดฟันไม่สามารถทำได้ในผู้ป่วยทุกราย หรือแม้จะทำได้ ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดเท่านั้น ไม่สามารถทำให้สมบูรณ์แบบได้ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษาด้วยว่า สามารถทำได้หรือไม่

โดยทั่วไปผู้ที่ไม่สามารถจัดฟันได้ ได้แก่

1. ผู้ที่เป็นโรคเหงือก หรือ คนที่มีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรที่รองรับรากฟันไปมาก ผู้ที่มีลักษณะนี้ทันตแพทย์มักจะไม่สามารถเคลื่อนฟันได้มากนัก เนื่องจากกระดูกที่รองรับฟันมีน้อย

2. ผู้ที่สูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่มากเกินไป ทำ ให้ไม่มีหลักยึดในการเคลื่อนที่ของฟัน โดยเฉพาะการสูญเสียฟันกรามไปหลายๆ ซี่ ดังนั้นการรักษาอาจต้องมีการฝังรากเทียมลงไป เพื่อใช้เป็นหลักยึดในการเคลื่อนที่ของฟันด้วย

3. ผู้ที่มีสะพานฟันติดต่อกันหลายๆ ซี่ เนื่องจากฟันที่เป็นสะพานฟันไม่สามารถเคลื่อนที่ให้ห่างจากกันได้ การรักษาอาจจะต้องมีการตัดสะพานฟันออกไปบางส่วน

4. ผู้ที่มีความผิดปกติที่ขากรรไกรซึ่งไม่สามารถ แก้ไขได้โดยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว จำเป็นที่จะต้องใช้การศัลยกรรมร่วมในการรักษาด้วย

นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้การ จัดฟันยังไม่สามารถกระทำได้ในทันที จำเป็นที่ต้องมีการรักษาอื่นก่อนที่จะมีการจัดฟัน เช่น การอุดฟัน การรักษารากฟัน การครอบฟัน การใส่รากเทียม ฯลฯ เพื่อทำให้สามารถจัดฟันได้

อาการเจ็บในการจัดฟันมีสาเหตุ

เป็นเรื่องธรรมดาที่ระหว่างการจัดฟันนั้นจะต้องมาอาการเจ็บ โดยเฉพาะหลังจากที่มาพบทันตแพทย์ตามนัดในแต่ละครั้ง และทันตแพทย์ได้ทำการปรับแต่งเครื่องมือจัดฟันให้ โดยทั่วไปอาการเจ็บในการจัดฟันมีสาเหตุมาจากดังนี้

1. อาการเจ็บที่มีสาเหตุมาจากเครื่องมือจัดฟัน เช่น เครื่องมือจัดฟันไประคายเคืองต่อเหงือก หรือกระพุ้งแก้ม ลวดจัดฟันยื่นยาวออกมาทิ่มกระพุ้งแก้ม อาการเหล่านี้สามารถรักษาได้โดย กำจัดสาเหตุที่ทำให้เจ็บนั้นออกไป เช่น การใช้ขี้ผึ้งปิดบริเวณที่มีการระคายเคือง หรือการไปให้ทันตแพทย์ตัดปลายลวดหรือดัดลวดลงไป

2. อาการเจ็บที่มีสาเหตุมาจากตัวฟัน เช่น จากการเคลื่อนที่ของฟัน การสบกระแทกฟันที่ผิดปกติ ฯลฯ ซึ่งอาการเจ็บเหล่านี้เป็นสิ่งปกติในการจัดฟัน และจะสามารถหายไปได้เอง โดยมากอาการเจ็บชนิดนี้จะเจ็บมากขึ้นเมื่อฟันกระทบกัน หรือขณะใช้ฟันเคี้ยวอาหาร